Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Hvem behandler depressionen?

Kvinde der vander en blomst hun sidder i.

Den praktiserende læge

En aftale hos din læge er første skridt, hvis du har mistanke om, at du er ved at udvikle depression eller måske allerede har en depression.

Der findes ingen blodprøver eller andre fysiske undersøgelser, som kan påvise depression. I stedet får lægen et overblik over dine symptomer og problematikker ved bl.a. at spørge ind til din baggrund, hvordan du har det med din familie, venner og andre nærme relationer, om du har været ude for noget svært, og hvad du oplever lige nu.

For at vurdere, hvorvidt du har en depression og i så fald i hvilken grad, bruger din læge det internationale klassifikationssystem ICD-10.

Egen læge kan henvise dig til en psykolog og vil ofte kunne stå for udskrivning af medicin

Psykologen

En psykolog har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi. Betegnelsen psykolog er derfor en beskyttet titel. En coach eller en psykoterapeut må altså ikke må bruge den betegnelse. Psykologens primære værktøj er samtalen, hvor han eller hun hjælper dig med at få indsigt i dine negative tanke- og adfærdsmønstre, og hvordan de påvirker dig i hverdagen.

Har du fået en depressionsdiagnose af din læge, vil lægen ofte henvise dig til en psykolog. Med en henvisning får du et offentligt tilskud, hvor ca. 60% af betalingen bliver dækket af det offentlige.

Du behøver dog ikke en henvisning. Du kan selv opsøge en psykolog. Psykologbehandling består typisk af et forløb på tolv samtaler.

Psykiater

En psykiater er uddannet læge med en efterfølgende uddannelse i psykiatri, som omhandler psykiske lidelser. Bliver du henvist til en psykiater, bliver behandlingen betalt af det offentlige. Psykiateren kan stille diagnoser og udskrive medicin.

Din læge skriver typisk en henvisning til en psykiater, hvis dit sygdomsforløb er kompliceret, hvis det er svært at stille en diagnose, eller hvis du ikke har responderet på den behandling, du hidtil har fået.

Du kan også selv opsøge en privatpraktiserende psykiater. Her skal du selv betale, og du er ikke garanteret et forløb, der har sammenhæng med resten af din behandling.

GODT AT HUSKE
Noget af det bedste, du kan gøre for dig selv i behandlingen, er at være ærlig. Du skal fortælle din behandler, hvis du ikke er tryg ved medicinen, ikke har brugt henvisningen til psykologen, eller hvis du drikker, tager stoffer eller ryger hash. Det kan have stor betydning for, hvorvidt behandlingen virker.

Andre behandlingsmuligheder

Du kan også blive henvist til eller selv opsøge andre typer behandlingssteder (tryk på linksene for at læse mere)

Psykoterapeuter

Psykoterapeuter kan ikke håndtere svære psykiske lidelser eller stille kliniske diagnoser. Til gengæld er de fagpersoner, der selv har gennemgået et terapeutisk forløb, og har taget en uddannelse i psykoterapi

Psykiatrisk ambulatorium

Lider du af en svær depression, eller er dit forløb særligt kompliceret, kan du blive henvist til et psykiatrisk ambulatorium

Pakkeforløb

De regionale pakkeforløb i psykiatrien er en del af det danske sundhedsvæsen og har til formål at sikre en sammenhængende og koordineret behandling for mennesker med psykiske lidelser.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve