Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Mere end hver 3. patient med depression eller bipolar lidelse har et misbrug

En tegning af et krus øl.

Mere end hver 4. patient med depression, og næsten hver 2. patient med bipolar lidelse, har et alkohol- eller stof-misbrug, viser ny dansk undersøgelse. Misbrug forværrer ens psykiske lidelse, men mennesker med en dobbeltdiagnose har lige så gode muligheder som alle andre for at blive ædru eller clean, siger en ekspert på området.

Alkohol og hash hjalp på humøret

I flere år brugte Mikkel alkohol og hash til at mildne sin depression, som han havde haft i mere end tyve år, siden han var en ganske ung mand. Et par genstande eller en joint om aftenen gjorde humøret lidt bedre. 

‘De første år havde jeg ikke det store forbrug, og jeg oplevede, at hash og alkohol i mindre mængder hjalp på humøret og satte gang i min kreativitet. Efterhånden tog forbruget dog overhånd, og mine tanker blev mørkere. Men da jeg kontaktede psykiatrien for at få hjælp, skammede jeg mig så meget over misbruget, at jeg ikke fortalte om omfanget af hash-rygningen og drikkeriet, og jeg gik derfra uden rigtig at tage imod nogen behandling.

Først et par år senere – i 2016 – hvor jeg fortsat drak og røg og havde det rigtig skidt, kontaktede jeg endelig Center for Rusmiddel-behandling i København’.

Mere end hver 3.

Mere end hver 3. patient med depression eller bipolar lidelse har et misbrug af alkohol og/eller stoffer Mikkel, der ønsker at være anonym, men hvis fulde navn er kendt af redaktionen, er langt fra den eneste person med en psykisk lidelse, der har udviklet et misbrug ved at bruge alkohol eller stoffer som selvmedicinering. Ifølge en stor dansk undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2018 har godt 28 procent af patienterne med depression, og godt 40 procent af patienterne med bipolar lidelse, et alkohol eller stof-misbrug. 

Og en analyse fra Center for Rusmiddelforskning i Aarhus i 2009 skønnede, at omkring 50.000 alkoholafhængige her i landet havde en depression ved siden af deres misbrug, hvilket er omkring 20 procent af alle depressionsramte. Til sammenligning har omkring 3 procent af alle danskere et alkoholmisbrug. Mange selvmedicinerer sig med alkohol og stoffer, fordi de ikke får den rette behandling, eller fordi de begyndte at drikke eller tage stoffer, før de kom i psykiatrisk behandling. Ofte går der flere år, før de erkender, at de har udviklet et misbrug, og får gjort noget ved det. 

Små kommuner mangler kvalificerede tilbud Kommunerne står for alkohol- og stofbehandlingen i Danmark, og de større kommuner har været gode til at sikre bredspektrede behandlings-tilbud, der tilgodeser mennesker med en dobbeltdiagnose. Men blandt andre har Lægeforeningen kritiseret de mindre kommuner for at mangle faguddannet personale som psykiatere og psykologer. 

Lektor ved Center for Rusmiddelforskning i København, Morten Hesse, mener også, at det mest optimale er at have tilstrækkelig faglig kompetence samlet på ét sted. Men når det ikke er sådan alle vegne, er det blandt andet, fordi behandlings-området mangler penge. ‘Der er noget rigtigt i at sørge for, at folk har ét sted at gå hen. For det er forskelligt, hvordan man bliver behandlet forskellige steder. Men problemet er også, at der er meget begrænsede ressourcer til at løse den her opgave.’

Gode muligheder for at blive misbruget kvit

Morten Hesse vurderer dog, at selvom mennesker med et misbrug er mere komplekse at behandle, hvis de også har en psykisk lidelse, har de generelt gode muligheder for at blive misbruget kvit. ‘Man skal passe på med at overbetone, hvor slem en komplikation et misbrug er oveni en psykisk lidelse. Succesgraden er nogenlunde den samme, når man sammenligner misbrugere, der har en psykisk lidelse, med misbrugere uden en sådan. For hvis man er stærkt deprimeret ved siden af et misbrug, betyder det oftest, at man er mere motiveret til forandring.’ 

Mikkel lagde både hashen og alkoholen helt på hylden i 2016 og gik efterfølgende i terapeutisk og medicinsk behandling for sin depression.

‘Det var faktisk langt nemmere at stoppe misbruget, end jeg troede. Fordi jeg havde det så dårligt, var jeg meget motiveret til at få nogle andre vaner. Og terapien gav mig værktøjer til at håndtere de udfordringer, der fulgte med som clean og ædru, for det var nærmest et helt nyt liv, jeg fik. Jeg begyndte efterfølgende på en kandidat-uddannelse og fik en kæreste et års tid senere, og det havde jeg ikke haft i mange år. Det har ikke kun været nemt siden, men i forhold til min gamle hverdag er jeg meget mere glad og tilfreds’, slutter Mikkel.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve