Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Personlighedstræk

Kan man have en “depressiv personlighed”? Nej, men undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem bestemte personlighedstræk og risikoen for at reagere med depression ved bestemte typer af modgang. Det vil sige, at personlighedstrækket i sig selv ikke vil medføre depression, men kan gøre personen mere sårbar overfor sygdommen.

Nervøsitet (Neuroticisme)

Forskning har påvist en sammenhæng mellem depression og personlighedstrækket “neuroticisme”.

Har man tendens til at være meget nervøs, er man typisk mere sårbar overfor stress og andre slags psykiske belastninger. Der skal generelt mindre til, før man bekymrer sig, føler sig skyldig eller ensom. Dertil kommer, at de negative følelser ofte vil føles mere intense. Som konsekvens kan det føre til en mere depressiv livsindstilling.

Perfektionisme

Personer, der er meget perfektionistiske og selvkritiske, vil ofte være mere sårbare overfor udvikling af depressioner end personer, der er mindre hårde ved sig selv. Førstnævnte vil lægge meget betydning i at skulle præstere både på arbejdet, studiet, i andre relationer, rent økonomisk og på sociale medier. De har høje forventninger til sig selv og er derfor særligt sårbare overfor nederlag eller personlig fiasko, såsom en fyring fra arbejde. Man antager at overdreven perfektionisme ofte stammer fra høje krav i barndommen og hyppig kritik fra forældrefigurer.

Hvad er en personlighed?

Personligheden er vores måde at være på og den måde, vi forholder os til andre mennesker på. Nogle mennesker er meget talende og udadvendte, andre er mere indadvendte og reserverede. Ifølge forskere arver vi en stor del af vores personlighedstræk fra vores forældre. Det gør i en vis forstand personlighedstrækkene til en biologisk faktor. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan ændres, men tendenser fra personlighedstrækket vil være til stede fra fødslen. Hvor meget eller hvor lidt de fylder vil i sidste ende afhænge af vores opvækst, vilkår og den måde, vi lærer at håndtere problemer på.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve