Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Hvilke symptomer skal du være opmærksom på?

Kvinde med en masse forskellige følelser og tanker der bevæger sig rundt om hende.

I nogle tilfælde, kan det faktisk være svært at få øje på bipolar lidelse, hvis du ikke har kendskab til lidelsen i forvejen eller hovedsageligt kender den fra karakterer i tv-serier, på film eller i bøger.

Smukke, uberegnelige kvinder og geniale kunstnere

I nogle tilfælde kan det være svært at få øje på bipolar lidelse, hvis du ikke har kendskab til lidelsen i forvejen, eller hvis du hovedsageligt kender den fra karakterer i tv-serier, på film eller i bøger.

I lang tid har der været tendens til, at personer med bipolar lidelse er blevet skildret på en bestemt måde i medierne og i populærkulturen. Ofte er de portrætteret som smukke, uberegnelige, (ofte) kvinder, geniale kunstnere, drivkraften i et højdramatisk plot eller som en del af en dysfunktionel familie. Det kan give et forvrænget og forsimplet billede af sygdommens symptomer og af dem, der lider af den.

Danskere og utryghed
En undersøgelse foretaget af Epinion viser, at en stor del af danskerne er utrygge ved mennesker, der lider af sygdommen. Undersøgelsen viser blandt andet:

– Hver 5. dansker mener, at bipolare mennesker er mere farlige end andre.

– Hver 3. dansker er ikke tryg ved udsigten til at få en kollega med bipolar lidelse

– Næsten hver 2. dansker ville være utryg ved at køre i bil med en bipolar som chauffør.

– Over halvdelen af unge mellem 15 og 29 år vil ikke føle sig trygge ved at gå på date med en person med bipolar lidelse.

Bipolar lidelse kan se ud på mange forskellige måder

Sandheden er snarere, at bipolar lidelse kan se ud på mange forskellige måder. Der er forskellige typer og sværhedsgrader, og symptomerne kan variere meget fra person til person.

Man behøver fx ikke at have meget voldsomme udsving for at have bipolar lidelse. Nogle gange er depressionerne meget mere markante end manierne. Derfor kan sygdommen nemt forveksles med “almindelige” depressioner.

Desuden går der gennemsnitligt omkring 10 år, fra lidelsen begynder at vise sig, til man bliver diagnosticeret med bipolar lidelse. Tit er symptomerne i de tidligere år tilpas diskrete til, at man ikke bemærker dem eller slår dem hen som små pudsige personlighedstræk.

Hold derfor øje med små forandringer i adfærden hos personer med bipolar ledelse og forvent ikke, at de opfører sig på én bestemt måde.

Symptomer bipolar lidelse

Når man er ramt af bipolar lidelse, svinger man mellem maniske og depressive episoder. Det er meget forskelligt fra person til person, hvilke episoder og symptomer, der fylder mest.

MANI

Først skal der være én eller flere kernesymptomer:

 • Opstemthed, overdrevet begejstring eller voldsom vrede/irritation.

Mindst tre af følgende symptomer, som påvirker hverdagen i en betydelig grad:

 • Hyperaktivitet, rastløshed, uro
 • Talepres, hvor man taler i et væk og ikke kan afbrydes
 • Tankeflugt eller en oplevelse af, at tankerne farer igennem hovedet
 • Grænseoverskridende adfærd
 • Nedsat søvnbehov
 • Øget selvfølelse og storhedsvanvid
 • Let at distrahere og vanskeligt ved at koncentrere sig
 • Hensynsløs og uansvarlig adfærd, som er atypisk for personen. Fx ved at bryde trafikregler eller have ubeskyttet sex med mange partnere
 • Øget lyst til sex

HYPOMANI

Nogle personer oplever en mildere form for mani. Det kaldes hypomani. Hypomani er kendetegnet ved at man har øget energi og aktivitet, uden at det nødvendigvis påvirker ens evne til at arbejde eller være social. Ofte vil personen samtidig have en følelse af velvære, øget snakkesalighed, overdreven venskabelig omgang med andre, øget seksualdrift og nedsat søvnbehov.

For at få diagnosen bipolar lidelse skal symptomerne have været til stede i mindst en uge. Ved hypomani er symptomerne lettere og behøver kun at være til stede i mindst fire dage. Hvis din pårørende har haft mindst to episoder, hvoraf mindst én episode er manisk eller hypomanisk, er diagnosen bipolar lidelse, 

DEPRESSION

Langt de fleste, som har bipolar lidelse, vil få depressioner. Ligesom manier kan oplevelsen af en depression være forskellig fra person til person. Generelt gør de samme symptomer som ved en almindelig depression sig gældende. De kan opsummeres til:

 • Nedtrykthed
 • Nedsat lyst og interesse
 • Nedsat energi og øget tendens til at blive træt
 • Nedsat selvtillid og selvværd
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Tanke- og koncentrationsbesvær
 • Indre uro, rastløshed og/eller hæmning
 • Søvnbesvær
 • Ændring i vægt og appetit
 • Tankemylder, katastrofetanker, tanker om død og selvmord

ANDRE MÅDER BIPOLAR LIDELSE OGSÅ KAN VISE SIG:

Blandingstilstand
Ved en blandingstilstand er der maniske og depressive symptomer samtidig med hyppige skift mellem tilstandene.
Det vil sige, at personen med bipolar lidelse kan begynde dagen i meget højt humør og med kæmpe energi for pludselig at blive helt trist og ugidelig eller omvendt. Den ramte kan føle stor forpinthed og kropslig uro, da det kan føles som om, hovedet og kroppen ikke hænger sammen eller ikke kan følge med.
Blandingstilstanden kan både optræde som selvstændige episoder og som kortvarige overgange fra en type sygdomsepisode til en anden fx fra mani til depression.

Psykose
Ved svære tilfælde af mani eller depression kan en person med bipolar lidelse få en psykose og miste virkelighedssansen. Her kan der være vrangforestillinger, hvor vedkommende kan føle sig forfulgt, tro at han eller hun er en anden person, eller at der er nogle, der har udtænkt et komplot mod ham eller hende.
I sådanne tilfælde er det vigtigt, at din pårørende får hjælp til at blive indlagt på psykiatrisk afdeling, så ingen kommer til skade og vedkommende får de bedst mulige betingelser for at komme ud af psykosen igen.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve