Søg
Close this search box.

Gå til sektionEmnerDel artikel

Kan bipolar lidelse vise sig forskelligt?

Oplevelser man kan have hvis man har bipolar lidelse.

Personer med bipolar lidelse kan have vidt forskellige oplevelser af deres forløb.

Bipolar lidelse type 1 og 2

Navnet “bipolar lidelse” indikerer, at man svinger mellem to ekstreme poler. Men man kan godt have bipolar lidelse, selvom man har depressioner uden at have voldsomme maniske episode.

Type 1

Type 1 er den “klassiske” form for bipolar lidelse. Den er karakteriseret ved, at der forekommer manier, dvs. ekstreme skift i stemningslej og energi niveau.

Type 2

Type 2 kan være lidt sværere at skelne fra “almindelige” depressioner, eftersom der ikke forekommer manier. I stedet er forløbene karakteriseret af hypomanier, der er en tilstand præget af maniske symptomer i lettere grad uden egentlig at være en mani.

Hvad er hypomani?

Nogle vil opleve at have perioder med “hypomani” i stedet for perioder med mani. Hypomani er en let form for mani, hvor man er lettere opstemt og/eller irritabel. I en hypomani føler man sig mere selvsikker, er i bedre humør og har mindre søvnbehov.

Hypomanier kan let forveksles med et generelt opløftet humør og kan derfor være svære at diagnosticere. Sammenlignet med manier kan man i højere grad gå på arbejde/klare sit studie, og fungere nogenlunde ‘normalt’, mens episoderne står på. Mange opdager derfor ikke, at de har en hypomanisk episode og derfor heller ikke, at de har bipolar lidelse.

En hypomani kan hos nogle være forstadiet til en mani, mens den hos andre ikke udvikler sig til mere end “bare” at være en hypomani.

Hvad afgør, om man har bipolar lidelse type 1 eller 2?
En hypomani + en depression = Type 2
To hypomanier = Type 2

En mani + en hypomani = Type 1
En mani + en depression = Type 1
To manier = Type 1

To depressioner = ikke bipolar lidelse, men tilvendende depression.
En mani = ikke bipolar lidelse, men en enkeltstående mani.

Type 1 forekommer hos 0,6% af befolkningen.
Type 2 optræder hos 0,4%

Andre måder bipolar lidelse kan vise sig

Blandingstilstand

I en blandingstilstand kan man have maniske og depressive symptomer samtidig eller have hurtige daglige skift mellem at være deprimeret og manisk.

Krop og hoved kan føles som ude af trit med hinanden; som om de slet ikke harmonerer. Man kan derfor sagtens have hovedet fuld af meget triste og negative tanker, mens kroppen er fuld af forpinthed og manisk uro. Blandingstilstanden være særligt farlig. Kombinationen af depressive tanker og den maniske uro og handlekraft er nemlig en uhellig alliance. Man har både kræfter og initiativ til at handle på eventuelle selvmordstanker.

Psykoser

Personer, der har svære depressioner og manier, kan opleve at få psykotiske symptomer. Under en psykose ændrer ens oplevelse af virkeligheden sig, og man kan derfor få vrangforestillinger. Nogle oplever, at de bliver forfulgt, overvåget eller hører stemmer. Andre oplever, at de er en person, der er udset til noget særligt fx Steve Jobs, Napoleon eller en profet fra fremtiden.I en psykotisk depression kan man have meget voldsomme tanker om at være skyld i fx krig eller alvorlig sygdom hos andre. Man kan også opleve kropslige vrangforestillinger, såsom at ens tænder falder ud af munden, eller kropsdele forsvinder.

DepressionsForeningens nyhedsbrev

Følg med i foreningen, og få hovedoverskrifterne fra psykiatrien.

Seneste nyhedsbreve